Fiat iustitia et pereat mundus


Advokatska Kancelarija Radić

(osnovana 1982.)

 

pruža usluge kod ostvarivanja i zaštite prava i interesa utvđenih domaćim propisima:

građansko, privredno, upravno, meðunarodno privatno pravo i sl.

pruža usluge medijatora pri sudovima u Beogradu i Novom Sadu

obezbeđuje legalizaciju akata od strane sudskih prevodilaca za italijanski, nemački, engleski i ruski jezik


Advokatska Kancelarija Radić
Maršala Birjuzova 13A
11000 Beograd
Srbija

Tel/Fax: +381.11/ 328 12 16
e-mail: AdvRadic@AdvRadic.com[ Home ] [ Adv. kancelarija (ćir) ] [ Adv. kancelarija (lat) ] [ Law Office ] [ AnwaltsKanzlei ] [ Studio legale
[ Aдвокатское Бюро ]