Fiat iustitia et pereat mundus

 


Advokatska Kancelarija Radić

(osnovana 1982.)


pruža usluge kod ostvarivanja i zaštite prava i interesa utvđenih domaćim propisima:

građansko, privredno, upravno, međunarodno privatno pravo i sl.


puža usluge u svojstvu pravnih konsultanata za srpsko pravo u Nemačkoj (Berlin)

 

pruža usluge medijatora pri sudovima u Beogradu i Novom Sadu

 

obezbeđuje legalizaciju akata od strane sudskih prevodilaca za italijanski, nemački i engleski jezik

 


 

Advokatska Kancelarija Radić
Maršala Birjuzova 13A
11000 Beograd
Srbija

Tel/Fax: +381.11/ 328 12 16
e-mail: AdvRadic@AdvRadic.com[ Home ] [ Adv. kancelarija (ćir) ] [ Adv. kancelarija (lat) ] [ Lawyer's Office ] [ AnwaltsKanzlei ] [ Studio legale ]